Kazatelna

Kde nechal Tesař díru...

06_to_a.jpg

Kázání na 1. neděli v předpostí - Devítník


Vydat se na cestu

betlém web.jpg

Kázání na Boží hod vánoční


Podlehnout marnosti či relativizaci?

Czeh_Nov_89.jpg

Je opět 17. listopad a všichni, kdo před 27 lety vítali zhroucení režimu lži a svévole vládnoucích kruhů takzvaného socialistického zřízení, všichni, kdo vítali svobodu a demokracii, si dnes pokládají množství otázek.


Vtěleni v Krista

krest_motiv.jpg

V neděli 11.9. 2016 jsme společně s římskokatolickou farností v Dýšině slavili společnou bohoslužbu s připomínkou křtu podle limské liturgie. Četli jsme při ní navržené texty Jos 24, 1.14-16.25; Ef 4,1-6 a J 3, 1-8. Přinášíme kázání, které poté zaznělo.


O naději

index.jpg

Kázání na neděli velikonoční


Velkopáteční rozjímání

kriz2.jpg

Poprvé letos budeme Velký pátek slavit jako státní svátek. Ale můžeme o něm skutečně mluvit jako o svátku?


Království, které není z tohoto světa

34_to_b.jpg

Kázání na Poslední neděli liturgického roku (Krista Krále)


Náboženství s lidskou tváří

sv.jpg

Kázání na Památku svatých a zesnulých


Chléb nebeský a pozemský

18_to_b.jpg

Kázání na 18. neděli v mezidobí B


Nasycení zástupů podle Jana

17_to_b.jpg

Kázání Hanse-Christiana Neibera, evangelického faráře v Zeil am Main, při návštěvě Chrástu v neděli 26.7.2015


Syndikovat obsah