Dění ve sboru

Přehled pravidelných akcí

Neděle a svátky - 9,30 hodin: Bohoslužby

Pondělí

- 7,30 hodin: ranní modlitba s následnou snídaní

Středa

- 20,30 hodin: online biblická hodina

Čtvrtek

- 8,30 hodin: Biblická chvilka v Denním stacionáři Človíček Diakonie ČCE - střediska v Plzni

-13,00 hodin: ekumenická výuka Náboženství pro školní děti na faře v Chrástu (společně s P. Liborem Bučkem)

- 18,30 hodin (podle oznámení střídavě na faře v Chrástu, v Dýšině a po domácnostech): Setkání s modlitbou a čtením Písma


Bohoslužby

Středem života sboru jsou každonedělní a sváteční bohoslužby. Není-li uvedeno jinak, začínají v 9,30 hodin.

Svatá večeře Páně je v od léta 2017 vysluhována při každé nedělní bohoslužbě. V našem sboru zveme k přijímání svaté večeře Páně všechny pokřtěné, děti zhruba od mladšího školního věku po přípravě vedené farářem, zahrnující rozhovor s rodiči, jehož součástí je i podoba přijímání.

Obvyklý pořad bohoslužeb

Biblické hodiny

Na Setkání s Biblí zpravidla společně hovoříme nad biblickými texty následující neděle.
Všichni jsou zváni.

Ve čtvrtek v 8,30 hodin se koná biblická chvilka v Denním stacionáři Človíček Diakonie ČCE - střediska v Plzni.

Podle ohlášení se konají po rodinách setkání Třicátníků - všech, kterým někdy bylo třicet.

Katechetická setkání

Výuka nepovinného předmětu Náboženství probíhá na faře společně s katolickým farářem L. Bučkem z Dýšiny ve čtvrtek od 13 hodin.

Podle domluvy probíhá také pravidelné setkávání skupiny lidí, připravujících se na přijetí křtu (katechumenát), a dětí, připravujících se k prvnímu přijímání.

Farář sboru je na požádání připraven posloužit křtem, vysluhováním večeře Páně v rodině, návštěvou nemocného, zpovědí nebo důvěrným rozhovorem, církevním sňatkem nebo pohřbem.

Další akce

Ve sboru se dějí i další pravidelné nebo příležitostné akce - zvláštní bohoslužby, setkání s hosty, kulturní programy. Aktuální informace najdete v sekci Akce.