Kazatelna

Vzhůru srdce

23_ascen_c.jpg

Kázání na Nanebevstoupení Páně


Pastýř Beránkem

Dobrý pastýř.jpg

Kázání na 4. neděli velikonoční B


Jesle a kříž

vrac5bedc49bnc3ad-nevic588c3a1tek.png

Kázání o památce nevinných betlémských dětí


O Božím lidství

5_navidad2.jpg

Kázání na Narození Páně - ve dne


O bdělosti

1_adv_b.jpg

Kázání na 1. neděli adventní B


O Božím mlčení

20_to_a.jpg

Kázání na 20. neděli v mezidobí A


Oživení Duchem

24_pentec_c.jpg

Kázání na neděli svatodušní


O Božím otálení

05_cua_a.jpg

Kázání na Památku zesnulých


Shromáždit Hospodinovu úrodu

14_to_c.jpg

Homilie na 6. neděli po Trojici C s připomínkou slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


Syndikovat obsah