Kazatelna

Jednota v různosti

24_pentec_c.jpg

Homilie na Neděli Seslání Ducha svatého


Hory Ježíšova příběhu

23_ascen_c.jpg

Homilie na svátek Nanebevstoupení Páně


Láska a (nebo) přikázání

16_pasc_a.jpg

Homilie na 6. neděli velikonoční (Rogate)


Průvodce a mapa

image_mini.png

Homilie na 5. neděli velikonoční (Cantate)


Klíč k srdci a brána k životu

14_pas_a.jpg

Homilie na 4. neděli velikonoční (Jubilate, Dobrého pastýře)


Zjevení na cestě do Emaus

13_pas_a_t.jpg

Homilie na 3. neděli velikonoční (Misericordias Domini)


Náročná víra

12_pas_a_t.jpg

Homilie na 2. neděli velikonoční (Quasimodogeniti)


Nedotýkej se mne...

Easter.gif

Homilie k neděli Vzkříšení Páně


V přímém přenosu

22VigiliapascualA.jpg

Homilie na Vigilii Zmrtvýchvstání Páně


Kříž - znamení zla i lásky

prostor.JPG

Meditace na Velký pátek, Den ukřižování Páně


Syndikovat obsah