Kazatelna

O bdělosti

1_adv_b.jpg

Kázání na 1. neděli adventní B


O Božím mlčení

20_to_a.jpg

Kázání na 20. neděli v mezidobí A


Oživení Duchem

24_pentec_c.jpg

Kázání na neděli svatodušní


O Božím otálení

05_cua_a.jpg

Kázání na Památku zesnulých


Shromáždit Hospodinovu úrodu

14_to_c.jpg

Homilie na 6. neděli po Trojici C s připomínkou slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


Čelit banalitě

1045236_550934124952311_44032563_n.jpg

Promluva při svátečním zastavení u Husovy sochy v Chrástu 6.7.2013 s čtením Husova listu Plzeňským


Vykročit na cestu

13_to_c.jpg

Homilie na 5. neděli po Trojici C s požehnáním pro čas prázdnin a rekreace


Obtěžkáni milostí

4_adv_c.jpg

Homilie na 4. neděli adventní C


Král na trůnu kříže

34_to_b.jpg

Homilie na Poslední neděli liturgického roku, Krista Krále


Syndikovat obsah