Tváře sboru

Farář

Farářem sboru je od 1.10. 2006 Karel Šimr.

Na požádání je připraven posloužit křtem, vysluhováním večeře Páně v rodině, návštěvou nemocného, zpovědí nebo důvěrným rozhovorem, církevním sňatkem nebo pohřbem.

Kontakt:
mobil: 739 244 774
(možno volat kdykoli)

e-mail: karel.simr@evangnet.cz

Staršovstvo

Staršovstvo je správním orgánem farního sboru Českobratrské církve evangelické. Jeho hlavním posláním je "osobním příkladem a společnou službou pečovat o křesťanský život ve sboru". V jeho čele stojí kurátor (-ka).

V chrásteckém sboru je kurátorkou Magdalena Vroblová a jejím náměstkem Jan Esterle.

Dalšími členy staršovstva jsou Miloslav Esterle, Martina Tonarová, Jana Kaucká, Pavel Tersch a Michaela Nováčková.