Velikonoce 2017 obrazem

ctvrtek.jpg

Podívejte se na fotografie z letošní oslavy velikonočního tajemství Kristova utrpení, smrti a vzkříšení...

Při večerní bohoslužbě na památku Ježíšovy poslední večeře s apoštoly na Zelený čtvrtek tři školní děti poprvé přistoupily k přijímání svátosti večeře Páně. Prvnímu přijímání předcházela několikaměsíční příprava. Bohoslužbu na Zelený čtvrtek tradičně slavíme kolem stolu pod Svolinského grafikou Poslední večeře v modlitebně.

Na Bílou sobotu po setmění jsme se shromáždili k velikonoční vigilii s bohoslužbou světla, čtením noční stráže, připomínkou křtu a slavením sv. večeře Páně. Oslava Velikonoc vyvrcholila bohoslužbami na Boží hod velikonoční.

Fotografie