Bohoslužby v červnu 2015

eucharistie.jpeg

Přehled bohoslužeb v měsíci červnu

7. 6.
Neděle po sv. Trojici

bohoslužba slova, slouží ordinovaný presbyter br. J. Krejčí

14. 6.
2. neděle po sv. Trojici

bohoslužba slova, slouží br. prof. J. Vokoun

21. 6.
3. neděle po sv. Trojici

rodinná bohoslužba s vysluhováním sv. večeře Páně k zakončení školního roku

Po bohoslužbě proběhne vyprávění účastníků cesty do Kostnice a Basileje s promítáním fotografií.

28. 6.
4. neděle po sv. Trojici

bohoslužba slova

Není-li uvedeno jinak, konají se nedělní i sváteční bohoslužby vždy v 9.30 hodin.
Smíme přijít. Jsme zváni.