Poutní svatodušní bohoslužba

62144562_2280109958701377_6699064588417105920_n.jpg

V předvečer Letnic, v sobotu 8. června, proběhla pod křížem U tří lip mezi Bušovicemi, Vitinkou a Střapolí druhá poutní bohoslužba, tentokrát u příležitosti svátku Seslání Ducha svatého. Podílely se na ní chrástecký a rokycanský sbor ČCE společně s plzeňským sborem ECAV v ČR.

Fotografie