Útočiště

utociste.png

Nový projekt evangelického sboru v Chrástu v otázkách a odpovědích

O co jde?

Vytvořit prostor, kde člověk může najít podporu v náročné životní etapě nebo jen pobýt v ústraní. Nabídnout dočasně střechu nad hlavou. Být přístřeším duše. Mít důstojné zázemí pro společenství modlitby i praktické pomoci.

Pro koho to bude?

Útočiště má variabilně sloužit v různých situacích: lidem, kteří se ocitli v těžkostech (nenadálá událost, ztráta bydlení, začátek nové životní etapy) a potřebují dočasné nouzové ubytování (azyl); lidem, kteří hledají prostor pro životní zastavení, ztišení a pobyt v modlitbě a rozjímání (poustevna); malým skupinám, které hledají zázemí pro setkávání (klubovna); ale také těm, kteří chtějí v našem sboru a obci udělat něco pro druhé (např. jako dobrovolníci).

Co to znamená prakticky?

Formou přístavby k chrástecké faře vzniknou dvě malé samostatné bytové jednotky s vlastním vchodem, sociálním zařízením a základním vybavením a nový pokoj s vlastním sociálním zařízením v podkroví v rámci farního bytu.

Kolik to bude stát?

Projektant, který zpracoval studii přístavby, na podzim 2020 s dvacetiprocentním nadsazením odhadl náklady na 2 200 000 Kč. Vzhledem k současnému pohybu cen na trhu stavebnin budeme muset jistě počítat s částkou vyšší. K vlastní stavbě musíme také připočíst částku na skromné vybavení. Aktuálně tedy počítáme s náklady ve výši cca dva a půl milionu korun.

Kde na to vezmeme peníze?

Žádáme o prostředky z různých podpůrných církevních programů, oslovujeme sponzory i drobné dárce - a sami se chceme na financování projektu výrazně podílet. Příjmy i výdaje je možné průběžně sledovat na transparentním účtu.

Kdy bude stavba hotová a projekt začne fungovat?

Až se podaří vyřídit potřebnou administrativu, shromáždit - třeba i díky vám - dostatek finančních prostředků a provést stavbu. Máme naději, že by to mohlo být přibližně do konce příštího roku.

Proč to děláme?

Protože na základě našich zkušeností vnímáme intenzivní potřebu takového prostoru. Aby fara a společenství sboru sloužily jako útočiště, místo duchovního i praktického zázemí a služby druhým - to vnímáme jako důležitou součást našeho poslání.  

staršovstvo sboru, 29.8. 2021