Útočiště

utociste.png

Nový projekt evangelického sboru v Chrástu v otázkách a odpovědích

O co jde?

Vytvořit prostor, kde člověk může najít podporu v náročné životní etapě nebo jen pobýt v ústraní. Nabídnout dočasně střechu nad hlavou. Být přístřeším duše. Mít důstojné zázemí pro společenství a pomoc.

Pro koho to bude?

Útočiště má variabilně sloužit v různých situacích: lidem, kteří se ocitli v těžkostech (nenadálá událost, ztráta bydlení, začátek nové životní etapy) a potřebují dočasné nouzové ubytování (azyl); lidem, kteří hledají prostor pro životní zastavení, ztišení a pobyt v modlitbě a rozjímání (poustevna); malým skupinám, které hledají zázemí pro setkávání (klubovna); ale také těm, kteří chtějí v našem sboru a obci udělat něco pro druhé (např. jako dobrovolníci).

Co to znamená prakticky?

Díky přístavbě k stávající faře vzniknou tři nové místnosti se sociálním zařízením a v rámci budovy tak budeme moci nabídnout prostor k dočasnému ubytování a dalším aktivitám.

Kolik to bude stát?

Aktuální rozpočet je 3 100 000 Kč.

Kde na to vezmeme peníze?

Žádáme o prostředky z různých podpůrných církevních programů, oslovujeme sponzory i drobné dárce - a sami se na financování projektu výrazně podílíme. Příjmy i výdaje je možné průběžně sledovat na transparentním účtu.

Kdy bude stavba hotová a projekt začne fungovat?

Stavbu jsme zahájili na začátku roku 2023 a do konce prázdnin v roce 2024 by měla být hotová.

Proč to děláme?

Protože na základě našich zkušeností vnímáme intenzivní potřebu takového prostoru. Aby fara a společenství sboru sloužily jako útočiště, místo duchovního i praktického zázemí a služby druhým - to vnímáme jako důležitou součást našeho poslání.

Sledujte stavbu online.