Návštěva z partnerského sboru v Basileji

22282010_1493302247382156_3842325689370175121_n.jpg

Od 5. do 8. října 2017 jsme hostili návštěvu z našeho partnerského sboru ve švýcarské Basileji. Hanna Rytz s manželem Hansruedim a Heinz Forter s manželkou Zoyou Khasanovou zastupovaly své domovské komunity - Titus a Zwingli.

Naši přátelé si tentokrát vyhradili několik dní k tomu, aby se nejen setkali s naším sborem, ale také aby poznali Plzeň a její okolí. Nechyběla tedy prohlídka centra města, meditační zahrady, místních evangelických chrámů, staroplzeneckých kostelů nebo kláštera v Plasích.

Vrchol setkání představovaly nedělní rodinné bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v chrástecké modlitebně. Na ně navázal společný oběd a rozhovor o životě našich společenství. Heinz Forter nás informoval o velkých proměnách, kterými ve Švýcarsku prochází reformovaná církev. Vzhledem k pokračujícímu úbytku členů a tím pádem finančních prostředků stál basilejský sbor Gundeldingen - Bruderholz před výzvou k uzavření jednoho ze svých center - Titus nebo Zwingli. Vzhledem k tomu, že společenství s tímto řešení nesouhlasila, ustavila pracovní skupinu, která začala hledat vhodnější řešení. V současnosti tedy probíhají nedělní bohoslužby střídavě v obou kostelích a jejich faráři v nich pracují pouze na půl úvazku. Druhou část svého působení věnují novým nadsborovým aktivitám: Monika Widmer v Titovi založila ekumenické exerciční centrum "Offline" a Andreas Möri ve Zwinglim se věnuje rozvoji centra pro vzdělávání dospělých, které se snaží oslovit zájemce o náboženství v kontextu aktuálních společenských otázek. Tento model může být inspirativní i v situaci české evangelické církve.

Hanna Rytz nás poté informovala o tom, že lípě, kterou jsme před Titem před dvěma roky společně zasadili, se dobře daří a zelená se. "Raduji se pokaždé, když jdu kolem a vidím, jak sílí. A v tu chvíli myslím na vás všechny a v myšlenkáchj jsem v Chrástu. Lípa má dobré kořeny jako symbol našeho přátelství. A tak to bude i nadále," řekla při setkání česky Hanna. Nakonec nám předala cibulky květin na farskou zahradu s přáním, aby skrze ně také něco z jejich strany zakořenilo u nás.

Přátelství mezi našimi sbory začalo před několika lety, kdy švýcarská organizace HEKS podpořila rekonstrukci našeho sborového domu v rámci projektu Živá fara. Od té probělo po jednom společném setkání v Chrástu a Basileji.

Fotografie