VIDEO: V Chrástu poprvé zazněl zvon

Po slavnostním požehnání se v Chrástu u Plzně poprvé rozezněl hlas zvonu. Novou zvonici nechali postavit členové evangelického sboru. Na její stavbu se složili především místní občané.

Asi stovka lidí se na zahradě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Chrástu zúčastnila v sobotu 12. června 2010 slavnosti požehnání zvonu. Stopadesátikilogramový litinový zvon získali zdejší evangelíci jako dar z Německa. Jeho cestu na západ Čech přijela z Bavorska připomenout novinářka Sabine Meissner, která historii zvonu sleduje: "Zvon od vysvěcení kostela Nanebevstoupení Páně v roce 1925 zvonil ve městě Zeil am Main. Svolával tamní křesťany při radostných i smutných příležitostech. Na začátku 90. let překročil hranice, které byly dlouho dobu nepřekročitelné. Z Bavorska vedla jeho cesta do Saska, do sboru v Possecku na území bývalé NDR. Nyní znovu překročil hranice a bude vyzvánět u vás v Chrástu," řekla Sabine Meissner. Pozdravy přednesli také starosta obce Ladislav Bohuslav, farář sousední římskokatolické farnosti v Dýšině Pavel Petrašovský a kurátorka sboru Libuše Klasnová.

V duchu překračování hranic se nesl i odpolední doprovodný program, kterého se kromě členů sboru zúčastnili lidé z obce a jejího okolí. Spolu s vystoupením místního pěveckého sboru Chrástochor vzbudila velký ohlas mezinárodní skupina Nsango malamu s duchovní a folklórní hudbou z Konga a Angoly. Děti mezitím na farské zahradě hledali ukryté zvonečky a dostali za ně sladké odměny.

Získat potřebné prostředky pomohla místnímu farnímu sboru Českobratrské církve evangelické sbírka "Podepiš se na zvonici". Lidé si mohli symbolicky "zakoupit" část střešní krytiny budoucí zvonice a napsat na ni své jméno. Během několika měsíců se tak sešlo 85 000 korun. Více než sedm desítek dárců z řad občanů přispělo celkem 55 000 Kč. O zbytek se postaraly sponzorské dary firem.

Během několika týdnů bude zvonice vyzdvižena na střechu fary a zvon jako jediný v širokém okolí bude pravidelně vyzvánět k bohoslužbám a dalším příležitostem. Právě k otázce využití zvonu otevřel farář sboru v závěru akce veřejnou diskusi. První ohlasy přítomných v rámci provedené ankety vyjádřily přání chrásteckých, aby zvon ohlašoval také poledne, případně podvečerní "klekání".

Průběh stavby je možné průběžně sledovat zde.

Fotografie

Videa:

Zahájení - úvodní bubny

Požehnání zvonu - bohoslužba slova

Požehnání zvonu - modlitby

První vyzvánění

Ukázka z vystoupení Nsango malamu


IMG_7306.JPG
AttachmentSize
tz_pozehnani_zvonu_2010-06-13.pdf124.75 KB