VIDEO: Chrástecký evangelický sbor má novou dominantu

vyzdvizeni_zvonice_2010-07-03 023.jpg

V sobotu 3. července 2010 byla na střechu evangelického sboru v Chrástu vyzdvižena zvonice se zvonem. Zvon poprvé svolával k bohoslužbě následující neděle a zazněl v poledne svátku Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa.

V současné době probíhá anketa, v níž se chrástečtí občané mohou vyjádřit k otázce častosti vyzvánění zvonu. Ten bude svolávat k nedělním a svátečním bohoslužbám, ale ve hře je i vyzvánění v poledne nebo večer. Anketu můžete vyplnit také v levém sloupci tohoto webu.

Fotografie z vyzdvižení zvonice

Video:

Vyzdvižení zvonu

Vyzdvižení střechy