V Chrástu obnovili tradici sborových brigád

DSC01597.JPG

Na tři stovky brigádnických hodin už odpracovali členové a přátelé Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Chrástu při rekonstrukci sborového domu v rámci projektu "Živá fara".

"Živá fara" je název projektu víceúčelového centra setkávání pro sbor i jeho okolí, které v prostorách sborového domu vyroste do několika měsíců. Aby ušetřili co nejvíce finančních prostředků, rozhodli se farníci pro provedení přípravných prací formou brigád. Zapojili se do nich i přátelé sboru.

Spojenými silami tak například vykopali novou elektrickou přípojku, vyklidili půdní prostory, vybourali stávající podkrovní vestavbu, zlikvidovali podlahové krytiny a vyvezli škváru z půdy. Přitom zbyl čas také na revitalizaci farské zahrady: pokácení starých jabloní, sestřihání přerostlých keřů a vysázení nových ovocných stromů a keřů. Celkem bylo během podzimu odpracováno 300 brigádnických hodin.

Sbor tak navázal na mimořádné nasazení, které prokázali stavitelé fary v 50. letech 20. století, kdy do Chrástu přijížděli pomáhat i faráři z širokého okolí. Stovky odpracovaných brigádnických hodin dokládají pečlivě vedené záznamy ve sborovém archivu.


Na půdě před 60 lety


Na půdě na podzim 2011

Sborník o historii chrásteckého evangelického sboru si můžete stáhnout zde.