Sbírka na zvonici vynesla 85 000 korun!

podpisy2.jpg

S koncem května skončila sbírka "Podepiš se na zvonici". Několika desítkám dárců se během několika měsíců podařilo shromáždit neuvěřitelných 85 000 Kč.

Zhruba sedm desítek občanů přispělo celkem 54 500 Kč. V této částce jsou zahrnuty dary v rámci akce "Podepiš se na zvonici" a výnos sbírek při několika bohoslužbách.

Sponzoři z řad podnikatelů se na výsledku sbírky podíleli částkou 30 500 Kč. Pět firem poskytlo finanční dar, dvě službu v hodnotě započítané do součtu na základě darovací smlouvy a další čtyři pomohly při realizaci projektu a propagaci materiálně. Za podporu tak děkujeme firmám Střechy Kuneš, Projektová kancelář AW, Baumruk a Baumruk s.r.o., Fermet, Autojeřáby Votava, Stavebniny Libušín, Řeznictví a uzenářství Pirník, MUDr. Ivana Chocová - RDG a sonografie, Ateliér Falátek a Tiskárna Bílý slon.

Především děkujeme všem jednotlivým dárcům, kteří přispěli částkami od stokoruny až po sedmitisícový dar! Výsledek předčil naše očekávání. Jsme rádi, že projekt stavby zvonice vzbudil takový ohlas a můžeme ho vnímat jako společnou věc.

V tuto chvíli vybrané prostředky převyšují předpokládané náklady, které odhadujeme na 60 - 70 000 Kč. Zatím s přebývajícími prostředky počkáme na dokončení stavby, při níž se mohou vyskytnout komplikace a s nimi spojené vícenáklady. Výhledově uvažujeme o pořízení hodinového stroje, který by odbíjel hodiny. V této věci uvítáme vaše podněty, názory a přání. Každopádně vás o detailním využití vašich darů budeme průběžně informovat.