Rekonstrukce interiéru fary je u cíle

DSC03794.JPG

Díky práci odborných firem i dobrovolnického nasazení byly o Velikonocích 2013 v rámci projektu „Živá fara“ dokončeny úpravy přízemí sborového domu evangelického sboru v Chrástu na centrum setkávání. Zbývá nakoupit vybavení, vybudovat bezbariérový vchod a dokončit vnější úpravy.

Komplexní rekonstrukce fary vstoupila do finále už na sklonku loňského roku dosud chybějícím připojením objektu ke kanalizaci, nezbytné pro chystané intenzivnější využití nových prostor. Po Novém roce pak práce na projektu „Živá fara“ pokračovaly v prostorách bývalého farářského bytu, který nyní bude sloužit jako sborové centrum pro duchovní, volnočasové, kulturní a společenské aktivity se zapojením široké veřejnosti.

Revitalizací a opravami nejprve prošly parketové podlahy, které byly zbroušeny a nově ošetřeny. V rámci těchto prací vzniklo v novém sále také malé pódium. Bylo vyměněno topení. V celém objektu i kolem něj už svítí nová světla a sklep má novou elektroinstalaci. Nové obklady dostaly toalety, koupelna a kuchyně. V té už stojí také zbrusu nová kuchyňská linka s výdejním okénkem do společenské místnosti. Osazen je rovněž nový vchod a stylové dveře do modlitebny. A provést bylo třeba i zednické opravy po výměně oken a dveří, vyvložkovat komín, osadit okna vnitřními a vnějšími parapety a podhled palubkami. Na konci postu pak přišel na řadu generální úklid. Dobrovolná pomoc se osvědčila i při natírání dřeva nebo dokončení maleb místností.

To vše patří k třetí etapě projektu „Živá fara“. Bezprostředně po Velikonocích bude tato etapa završena vybudováním nového bezbariérového vchodu, opravami a malbou fasády. S nadějí vyhlížíme k čtvrté a poslední etapě, v níž chceme sborové centrum setkávání vybavit potřebným nábytkem a zařízením. To vše je možné jen díky darům Pomocného díla evangelických církví Švýcarska, ale i podpoře místních dárců a firem a dalších.

Během jara už začnou nové prostory ožívat prvními akcemi: bohatým programem v rámci Noci kostelů, dětskou pohádkovou nocí, setkáním mládeže… Vrcholem pak bude v neděli 2. června slavnostní znovuotevření zrekonstruované fary za účasti zahraničních i domácích podporovatelů a přátel. V předstihu na ně zveme a těšíme se na setkání!

Postup projektu sledujte „online“ zde.