Postavme společně BRÁNU!

brana_logo.jpg

Projekt brány na faru v Chrástu podle návrhu Davida Vávry v otázkách a odpovědích

Oč jde?

Před několika lety jsme požádali arch. Davida Vávru, který projektoval skleněný kříž a altán na sborové zahradě, o ideu nového ztvárnění vstupu na faru. Navrhl bránu, kterou jsme se rozhodli postavit. Nejde nám totiž jen o výměnu starých vrat, která ostatně stejně zůstávají stále otevřená příchozím na veřejně přístupnou farskou zahradu i na duchovní i kulturní a společenské aktivity na faře. Chceme také něco sdělit svému okolí. A přispět ke kultivaci a zkrášlení veřejného prostoru obce, v níž žijeme a působíme.

Proč brána?

Dveře a brány nás provázejí na každém kroku. Ale jsou to zvláštní místa! Stačí díky nim jeden krok a člověk se může ocitnout v úplně jiném „světě“. Ve starověku hrály ve městech brány důležitou roli jako místa veřejného i náboženského života. Zvláštní význam mají v Bibli bohatě zdobené brány jeruzalémského chrámu. Žalmista na tomto místě vyjadřuje radost ze setkání s Hospodinem: „Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy (Žalm 24,7).“ „Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu (Žalm 118,19).“ A Ježíš sám o sobě říká: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu (Jan 10,9).“

Jak bude vypadat?

Křídlům navržené kovové brány dominují velká písmena Alfa a Omega, tedy první a poslední znaky řecké abecedy. Ta v poslední biblické knize Zjevení Janova označují Krista, který stojí na počátku i na konci dějin. Směrové lišty veřejí vytváří optický dojem půlkruhu. A po stranách budou svítit lucerny ze spékaného skla, které vytvoří osobně autor návrhu.

Kdy to bude?

Bránu vyrobí přes zimu pan Jelínek a její osazení plánujeme na jaro 2023.

Jak se připojit?

Brána bude stát čtvrt milionu korun. V jejím financování jsme odkázání pouze na štědrost dárců ve sboru i mimo něj. Pokud vás projekt zaujal, můžete se na jeho uskutečnění podílet jakoukoli částkou. Přispět můžete na účet sboru 722349319/0800 se zprávou pro příjemce „brána“.

Dar církvi je možné si odečíst z daní. Kontaktujte nás prosím pro uzavření darovací smlouvy nebo potvrzení o daru.

Spojme síly a postavme společně BRÁNU.


Děkujeme.

 


Aktuálně je vybráno: 51 280 Kč


 

Bližší informace u faráře sboru Karla Šimra: karel.simr@evangnet.cz, 739 244 774.