Otevřeli jsme bránu podle návrhu Davida Vávry!

376472609_693095929519010_1750811963758113650_n.jpg

První zářijový den léta Páně 2024 jsme otevřeli novou bránu, vedoucí na farskou zahradu a ke sborovému domu. Praktický účel se v ní pojí s významem symbolickým. Je to prostor, spojující různé světy: veřejný a soukromý, obecní a církevní, světský a duchovní.

Za zmínku tato událost stojí také proto, že nejde o pouhá vrata. Bránu navrhl architekt David Vávra. Jejím křídlům dominují velká písmena Alfa a Omega, odkazující v Janově Zjevení k osobě Ježíše Krista. Směrové lišty veřejí vytváří optický dojem půlkruhu a po stranách zvečera svítí bíločervené lucerny, které vytvořil autor návrhu metodou spékaného skla. Ty mají být znamením pokoje, svítícího na cestu příchozím, jímž ovšem prosvítá rudá krev vykoupení v Kristově oběti.

Červenobílá kombinace ovšem vede rozhovor také se skleněným křížem, který spolu s dřevěným altánem sbor podle Vávrovy ideje vybudoval již před pěti lety. Umělecky ztvárněný vstup na faru tak dovršuje triptych, který má přispět ke zkrášení veřejného prostoru a jeho obohacení o křesťanskou symboliku. Tu David Vávra, který na slavnostní otevření přijel z pražského Braníku na kole, způsobem sobě vlastním, tedy ve verších: A když si ztracen mezi domy, stromy či lány / Podívej se do sebe a snadno zříš / Pro porozumění otevírá brány / Klíčem víry jen Ježíš.

V závěru kázání při požehnání brány na text ze závěru Zjevení Janova, podle nějž v novém Jeruzalémě už nebudou zavírány brány, zaznělo z úst místního faráře: „A tak má být tato brána v uspěchaném světě pozváním do prostoru pokoje Božího, který převyšuje všechno pomyšlení; v hlučném (nebo naopak mlčícím o věcech podstatných) světě pozváním do prostoru, kde je možné slyšet tichý Boží hlas; v často šedivém a pragmatickém světě pozváním ke kráse, která je odleskem slávy nového Jeruzaléma, kde bude Bůh přebývat mezi lidmi.“

Vybudování brány na veřejně přístupnou farskou zahradu, která slouží jako prostor dětských her, odpočinku pod vzrostlými stromy i pro bohoslužby a kulturní a komunitní aktivity, je součástí širšího projektu, v jehož rámci vznikla také nová osvětlená sborová vývěska, informační panel o faře a zdejší evangelické komunitě a nakonec přibude i knihobudka s kvalitní křesťanskou a krásnou literaturou. Na náklady spojené s uskutečněním této myšlenky sbor získal prostředky mimo jiné prostřednictvím veřejné sbírky na portále Donio nebo z církevních diakonických a rozvojových projektů.

Fotografie z otevření