ONLINE: Stavíme altán a kříž na farské zahradě

altan.jpg

Průběžně jsme informovali o stavbě altánu a kříže podle návrhu Davida Vávry...

15.4.2018:

Altán a kříž jsme za účasti autora slavnostně požehnali...

Vyjádření Davida Vávry ke smyslu projektu najdete v článku zde.

14.4. 2018:

Vše je připraveno...

13.4. 2018:

Osazujeme stoly a chystáme na neděli...

10.4. 2018:

Proběhla instalace kříže... A takhle to vypadalo...

5.4. 2018:

Podlaha altánu se barví do modra. Legendu k tomu se dozvíte při požehnání v neděli 15. dubna odpoledne. Srdečně zveme!

30.3. 2018:

Na Velký pátek je ve Skalici u České Lípy dokončován skleněný kříž...

27.3. 2018:

Ve Svatém týdnu jsme vyhloubili a vybetonovali základy kříže...

21.3. 2018:

Ve sklárně u České Lípy již stojí kovový rám skleněného kříže...

17.3. 2018:

Výplety jsou hotovy, zbývají schody, lavice a stoly...

7.3. 2018:

Probíhá instalace výpletů...

6.3.2018:

Altán má dubovou podlahu...

24.2.2018:

Altán má pokrytou střechu...

8.2.2018:

Detail bříčného břevna po vypečení:

6.2.2018:

David Vávra ve sklárně ve Skalici u České Lípy tvoří skleněný kříž, takto vypadaly jeho části před vypečením:

26.1. 2018:

Druhý den montáže: Už nezmokneme...

25.1. 2018:

Dnes to vypuklo...

23.1. 2018:

Jednotlivé díly altánu se kompletují a natírají v dílně...

7.1. 2018:

Na Tříkrálovém koncertě se na stavbu altánu a kříže vybralo 3 629 Kč. Děkujeme.

4. 1. 2018:

V dílně už se připravuje nosná konstrukce altánu.

28.12.2017:

Před koncem roku se podařilo shromáždit už více než 130 000 Kč od místních firem a jednotlivých dárců. Děkujeme! A těšíme se na setkávání a spolupráci i v novém roce, do něhož Vám přejeme vše dobré!

12.12.2017:

Z médií o projektu informuje jako první Český rozhlas Plzeň.

Více zde.

9.12.2017:

Ze zbývajících 200 000 Kč už máme díky individuálním dárcům a místním firmám polovinu. Děkujeme! A věříme, že se nám podaří společně získat i dosud chybějících 100 000 Kč.

6.12. 2017:

Betonujeme základy...

5.12. 2017:

Nehloubíme jen základy altánu, ale děláme mu místo i ve výšce...

2.12.2017:

Základy už jsou téměř vyhloubeny...

29.11.2017:

Prostor vytýčen.

28.11.2017:

Rýsuje se harmonogram stavby: Do konce roku by měla být hotova hrubá stavba altánu, po Novém roce budeme pracovat na jeho dokončení. Kříž by měl být vyroben do března příštího roku a v dubnu chceme dílo při chrásteckém posvícení (výročí posvěcení sborového domu) slavnostně představit.

27.11.2017:

Dnes jsme dostali zprávu, že pro výrobu kříže získáme dotaci ve výši 40 000 Kč z církevních grantů (jedná se o prostředky, která církev získala z majetkového vyrovnání se státem a které používá na konkrétní diakonické a rozvojové projekty). Máme radost :-). Dotace by měla pokrýt zhruba polovinu nákladů na vybudování kříže. Stále ještě zbývá pro zdárné dokončení celého projektu shromáždit přibližně 200 000 Kč.

listopad 2017:

Oslovujeme přátele a širokou veřejnost s výzvou ke spolupráci při budování díla. Přivítáme vděčně jakýkoli dar. Přispět je možné na účet Farního sboru Českobrarské církve evangelické v Chrástu 722349319/0800 s uvedením zprávy pro příjemce "zahrada". Dárcům z řad občanů vystavíme potvrzení o daru, s firmami uzavřeme darovací smlouvu. Dar církvi je možné - v případě fyzických i právnických osob - si odečíst od základu daně.

Přivítáme též vděčně dobrovolníky, kteří by pomohli snížit výdaje svépomocnými pracemi při výkopových pracícch a lazurování dřeva.

říjen 2017:

Děkujeme domažlickému projektantovi Zbyňku Wolfovi za zpracování technické dokumentace. Už víme, že celkové náklady na realizaci se vyšplhají k cca 450 000 Kč. Zatím se nám podařilo získat dotaci ve výši 50 000 Kč z celocírkevního grantového systému, sbor má  k dispozici 150 000 Kč - a zbytek bude záležet na ochotě a štědrosti dárců.

srpen 2017:

Staršovstvo sboru schválilo projekt vybudování altánu a kříže, který by měl farské zahradě vtisknout kromě užitného také rozměr duchovní. Autorem studie, kterou vám tímto představujeme, je architekt David Vávra.

Altán odkazuje k tradičnímu uspořádání evangelických tolerančních modliteben. Měl by spojovat funkci kaple pro konání bohoslužeb a dalších setkání s praktickým využitím pro návštěvníky zahrady jako místo, chránící před sluncem a deštěm, prostor setkání a zastavení.

Druhým prvkem, který by měl zahradě vtisknout "duši" a odkazovat ke středu křesťanství, je kříž. Bude vyroben metodou fusingu, tedy uměleckého spékaného skla.

Seznamte se architektonickým dílem Davida Vávry v dokumentu České televize Putování Davida Vávry ve vlastních stopách.