Nemožné se stalo skutečností

DSC03555-uo.jpg

V Chrástu u Plzně o první červnové neděli roku 2013 slavnostně otevřeli centrum setkávání na místní evangelické faře.

V červnu roku 2011 se veřejnost z Chrástu a okolí poprvé dozvěděla o projektu Živá fara a byla svědkem požehnání rekonstrukce zdejší evangelické fary s bohatým doprovodným programem na farské zahradě. Téměř přesně po dvou letech proběhlo slavnostní otevření hotového centra setkávání – tentokrát ovšem za mimořádné nepřízně počasí. Děti by si při plánované klauniádě mohli hrát leda na vodníky v lagunách mezi zařízením dětského hřiště a proudy deště vyhnaly účastníky slavnosti pod střechu do rodinného prostředí nových prostor.

A o ty v celodenním programu vlastně šlo. Zdejší sbor Českobratrské církve evangelické zde během uplynulých dvou let provedl celkovou rekonstrukci fary. V podkroví vznikl nový farářský byt a z toho původního v přízemí vzniklo zázemí pro setkávání lidí ze sboru, obce i širokého okolí a jejich duchovní, kulturní a volnočasové aktivity. Z bývalé ložnice a obýváku vznikl multifunkční prostor s přiléhající kuchyňkou a koupelnou, který spolu s modlitebnou dominuje půdorysu stavby. V celé budově jsou vyměněna okna, rozvody elektřiny, topení, vody a odpadů. Opravené jsou podlahy a dveře, osvětlení se dostalo zvoničce na nové střeše a do budovy vede nový bezbariérový vchod. Celkové náklady se vyšplhaly na více než dva a třičtvrtě milionu korun. Tak rozsáhlé a náročné dílo umožnila podpora Pomocného díla evangelických církví Švýcarska (HEKS), Jeronýmovy jednoty, místních firem, členů sborů a občanů. A také stovky brigádnicky odpracovaných hodin… 

Slavnostní otevření začalo bohoslužbami se zástupci evangelických církví Švýcarska: z Curychu, Basileje a Bülachu. Matthias Herren, pověřený v HEKSu spoluprací s církvemi, při nich kázal na Šalomounovu modlitbu při posvěcení jeruzalémského chrámu, který má být místem vyslyšení modliteb také pro cizince. „Zůstaňte i nadále otevřeným sborem. Zůstaňte sborem, který vyzařuje za tyto prostory ven. V Chrástu a okolí – ano, dokonce do Švýcarska. K tomuto úkolu máte nové prostory užívat. Mají to být prostory, kde všichni lidé mohou potkat Boha,“ zaznělo v kázání.

Odpolední program zahájila místní skupina Staré dámy, která nabídla  svěží průřez různými hudebními žánry. Bratr farář Karel Šimr pak novým prostorům a těm, kdo se v nich budou setkávat, požehnal. Připomenul přitom, že ona „živost“ fary nemá spočívat jen v množství akci nebo lidí, ale má vycházet z Kristova života, který je charakteristický ochotou se dělit s druhými. Následovaly pozdravy zahraničních i domácích hostů, například z úst bývalých duchovních sborů nebo katolického kolegy z vedlejší vesnice. Paní Hanna Rytz z Basileje při svých slovech rozhodila mezi přítomné barevné stužky jako symbol života a vzájemného propojení do budoucna. Pana starostu si před proslovem odvedli dobrovolní hasiči kvůli problémům s velkou vodou, a proto jsme místní jednotce aspoň sbalili tašku pochoutek z bohatého občerstvení. V sousední místnosti mezitím probíhala košíkářská dílna a příchozí si také mohli zakoupit výrobky uživatelů služeb partnerského střediska Diakonie. Doprovodný program pak zakončil koncert sboru Touch of Gospel.

Chrástecký sbor si uvědomuje, že přijímá v novém centru setkávání velký dar a velkou výzvu. Je opravdu zázrak, že se takové dílo podařilo v době, kdy se často nedostává prostředků a všichni musíme šetřit, kde se dá. Skončilo dvouleté období naplněné prací a stavebními starostmi a začíná nová etapa v životě sboru. Plánujeme využít nové prostory k aktivitám, které budou oslovovat veřejnost. Chceme, aby se „živá fara“ stala prostorem setkávání všech generací; otevřeným místem, kde bude znít s evangeliem i hudba nebo dětský smích; „chrámem“ kontaktu s Bohem i druhými lidmi. Věříme, že se setkáme se zájmem veřejnosti a prosíme o Boží přítomnost v dalším životě a službě sboru.

Libuše Klasnová, kurátorka sboru v Chrástu 

Fotografie z průběhu dne

Reportáž Petra Vaďury pro ČRo 1 - Radiožurnál