Lydie Šloufová vystavuje na faře obrazy s tematikou času

cas.jpg

Na chrástecké faře je možné do konce roku 2014 shlédnout prodejní výstavu cyklu obrazů Lydie Šloufové s názvem "Nic nového pod sluncem". Navštívit ji je můžete během akcí v prostorách sboru nebo po předchozí domluvě s farářem.

Sama autorka cyklus představuje takto:

Čas. Hledala jsem různé způsoby vnímání a chápání času. Různé kultury čas zobrazovaly jako kruh, přímku či spirálu. Přímkou je vlastně Malý kalendář rodinných slavností, spirálou aradecory Minulost a Budoucnost. Kruhu využívá navíjení Niti života, nekonečného střídání dne a noci si všímá Nekonečná smyčka času. Co zbývá po naší civilizaci, zkoumá Vrstvení. Paměť jako různé rastry síta zobrazuje objekt Síto paměti. Pokusila jsem se tyto představy ztvárnit prostřednictvím různých objektů ze všech dostupných materiálů (Čas promarněný a Čas naplněný). Nejdéle jsem se zastavila u představy dějin vyjádřených spirálou. Ačkoli by strukturální malba byla dostatečně zajímavá, záleželo mi právě na přesném vyjádření myšlenky. Zažili jsme novou šanci a neustále ji promarňujeme (Nová šance, Nic nového pod sluncem). Zažili jsme falšování dějin (Vymazané dějiny, Přikrášlené dějiny). Spoustu možností skýtají jednotlivá dějinná období. Trochu kolářovsky jsem použila reprodukci cizích děl (Čas dobyvatelů, Čas buditelů, Čas her). O dějinách lidstva i paměti jednotlivce vypovídá Zapomínání a Rozpomínání, ale i Transplantace (pokoušíme-li se přijmout něco, co je nám cizí).Zamýšlela jsem se i nad tím, do jaké míry se náš čas prolíná s časem druhých. Je to Míjení, Setkávání, nebo Sbližování? Čas by se jistě dal zobrazit tisíci dalšími způsoby. Mnohé vás nyní napadají. A o to právě šlo.