Dobříšský sbor poctil Chrást inspirativní návštěvou

1620982_751933104852411_438182892631171079_n.jpg

V sobotu 30.8.2014 navštívili náš sbor při cestě ze svého zájezdu bratři a sestry z Dobříše. Vše, co jsme spolu mohli v půldruhé hodině prožít, mělo svoji výpovědní hodnotu a zanechalo ve všech zúčastněných dobrý dojem. Je v dnešní době úplně běžné, aby se nějaké společenství lidí vypravilo na společný výlet (web dobříšského sboru prozradí, že zdaleka ne jediný), zcela zaplnilo velký autobus a navíc do programu své cesty zabudovalo navštívení malého evangelického sboru ležícího mimo hlavní dopravní trasy? Jistě – nebyla to tak úplně náhoda, vedoucím zájezdu byl bratr Ladislav Zvolánek, se kterým se řada z nás dobře zná z dob jeho působení v našem seniorátu. Přesto nás potěšilo, že se někdo sám živě zajímá o život v našem sboru.

Netrvalo dlouho (jen kolik bylo potřeba na uhašení žízně a hladu) a děti (dobrá polovina účastníků zájezdu) na sborové zahradě zcela zdomácněly. Dospělí si prohlédli prostory sborového domu a pak se u kávy a čaje na zahradě besedovalo. Bratři faráři (Samuel Hejzlar a Karel Šimr) stručně představili aktivity, jimiž naše sbory žijí. Obě naše společenství spojuje snaha o živost, o to, aby lidé ve sboru nacházeli oporu ze slyšení Božího slova i důležitý prostor pro svůj život a zároveň aby sbor byl otevřenou platformou i pro širší veřejnost. S vděčností Bohu jsme mohli konstatovat, že věci zdánlivě beznadějné se mohou probudit k životu. A že se to týká právě nás – to je důvod k radosti. Dobříšký sbor prošel v uplynulých dvou desetiletích významnou obrodou. Počet účastníků sborového života vyrostl podle vyprávění faráře Samuele Hejzlara z deseti na padesát, z nichž řada dojíždí v neděli desítky kilometrů. V Dobříši se scházejí v současnosti všechny generace – děti, dorost, mládež, střední generace i senioři. Pořádají se pravidelně sborové výlety či zájezdy, prázdninové rodinné i mládežnické pobyty, sbor zaštiťuje různé kulturní akce (které jistě překračují i jeho hranice), stará se o své budovy (a také např. o evangelický hřbitov). Konkrétní představu o tom, co je obsahem tohoto výčtu, je možné získat na sborovém webu. Důležitý předěl v životě sboru představovala chvíle, kdy to farář – podle jeho vlastních slov - „pustil z rukou“. Dnes o týdenní aktivity pečují společně presbyteři s dalšími angažovanými členy sboru.

Před dobříšským sborem se nyní otevírá další zvláštní pole působnosti – totiž soužití se sborem v Hořovicích, neboť by mělo dojít ke sloučení obou sborů. Nikoli však k pohlcení menšího větším, nýbrž k rozvinutí další práce tam, kde již vlastní síly nestačí.

Na závěr setkání jsme se shromáždili v modlitebně a zazpívali několik písní, ztišili se k modlitbě a přijali od obou duchovních požehnání. Bohu díky za požehnaný podvečer!

Jan Esterle