Chrástecký sbor má nové staršovstvo a kurátorku

1526408_721646911214364_5171049562948753580_n.jpg

Nové staršovstvo bude v nastávajícím šestiletém funkčním období působit ve složení: Marie Suchá, Jiřina Skálová, Magdalena Vroblová, Miloslav Esterle, Jan Esterle a Radko Křivánek. Náhradnicemi jsou Martina Tonarová a Jana Kaucká. Kurátorkou se stala Magdalena Vroblová.

Sborové shromáždění si nové staršovstvo zvolilo v neděli 18. května 2014. Členové staršovstva složili svůj slib při bohoslužbách v neděli po svaté Trojici a byli seniorátním kurátorem Josefem Benešem řádně ustanoveni.

Na svém prvním zasedání v neděli 29. května pak nové staršovstvo zvolilo kurátorku Magdalenu Vroblovou a jejího náměstka Jana Esterleho. Kurátor je laický představitel a statutární zástupce sboru, který spolu s kazatelem zastupuje sbor navenek.

Farář Karel Šimr a seniorátní kurátor Josef Beneš si podávají ruce s novým staršovstvem