List k Poslední neděli liturgického roku

svol_vyrez.JPG

s biblickým slovem, modlitebním mostem a aktuálními informacemi najdete v příloze...


List k Předposlední neděli liturgického roku

svol_vyrez.JPG

V příloze najdete sborový list, vydaný v okruhu Předposlední neděle liturgického roku.


Maranatha!

32_to_a.jpg

Milí přátelé, v listopadu jsme se svátkem všech svatých a památkou zesnulých vstoupili do závěrečného období liturgického roku, které charakterizuje výhled k posledním věcem.


O Božím trestání

rembrandt-syn-vyrez_web.jpg

Milí přátelé, v souvislosti s letošním děním bývá z náboženského pohledu otevírána také otázka Božího trestání.


O ptácích, liliích a lidech

unnamed.jpg

U Matouše v 6. kapitole od 25. do 34. verše čteme tato slova:

"Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?


Říjnový sborový list 2020

svol_vyrez.JPG

...s biblickým zamyšlením, přehledem bohoslužeb a dalšího dění ve sboru během října a malým fotografickým ohlednutím za začátkem školního roku najdete v příloze.


Výuka náboženství pro školní děti

083184_04_583790.jpg

Ekumenická výuka náboženství pro školní děti probíhá od října každý čtvrtek od 13 hodin na faře v Chrástu.


Sborový pobyt v Manětíně

120333249_3373694372676258_3675530104881270187_n.jpg

O víkendu 25.-27. 9. proběhl na faře v Manětíně a okolí tradiční sborový pobyt, tentokrát s tématem Křesťan ve světě.


List k začátku školního roku 2020

svol_vyrez.JPG

V příloze najdete sborový list k novému školnímu roku roku. Najdete v něm biblické zamyšlení, přehled dění ve sboru během září, několik informací a hrst pozvánek.


Na Dožínkách vystoupil také písničkář Jiřím Smrž

120038121_3353416708037358_8541424750005741725_o.jpg

V neděli 20. září na farské zahradě proběhly tradiční dožínky - bohoslužebné poděkování za úrodu s následným bohatým nejen kulturním programem.


Syndikovat obsah