Velikonoční cyklus pokračuje nad texty o vzkříšení

VEL03.GIF

Na cyklus u tajemství Kristova utrpení v postní době navazuje ve velikonočním čase řada setkání nad biblickými texty o tajemství Kristova vzkříšení a nanebevstoupení.

Cyklus má pět částí:

20.4.- Novozákonní vyznání o vzkříšení
27.4. – Vyprávění o vzkříšení v evangeliích
4.5. – Zjevení vzkříšeného Pavlovi
11.5. – Co je vlastně zmrtvýchvstání?
25. 5. – Nanebevstoupení

Páteční sekání začínají večerní žalmovou modlitbou v modlitebně. Vlastní program pak navazuje v 17,15 v klubovně.