Slovo na prosinec: Adventní zamyšlení

image_mini.jpg

"Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla." (Římanům 13,11 - 12)

Adventem začíná nový liturgický rok. Možná to často ani nepostřehneme. Přece jen větší váhu má občanský kalendář s jeho silvestrovsko-novoročním přelomem. Každopádně: Něco staré končí, něco nové začíná.

Možná se někdy cítíte v zajetí stereotypu. Někdy se zdá, jako by vše mělo být už stále stejné. A tak může být docela osvobodivé slyšet, že něco končí a něco začíná. Je škoda nevyužít té možnosti nechat staré věci odplynout a otevřít se tomu novému, co nás čeká.

A advent k tomu nabízí jedinečnou příležitost. Zpráva o Kristově příchodu (latinské adventus znamená příchod) vyjadřuje, že se „naplnil čas“. S Ježíšem z Nazareta vstoupilo do naší blízkosti něco nového, co tu dřív nebylo. S ním začal nový čas, „nový den“. Můžeme začít znovu.

Máte pravdu, zatím to tak nevypadá. Apoštol Pavel přirovnává naši situaci ke sklonku noci. Můžeme buď propadnout skepsi a nadávat na tmu. Nebo na uvítání nového dne zapálit aspoň malé světlo. Třeba ho přibude tak jako hořících svíček na adventním věnci.

K. Šimr