Poděkování za úrodu 2018

42391192_1893605900685120_3563300023485595648_n.jpg

S vděčností za všechny dary, kterých se nám dostává, jsme v neděli 23. září 2018 s mnoha příchozími slavili letošní poděkování za úrodu. Letos také s partnerským sborem z německého Zeil am Main.

Dožínková slavnost začala již v předvečer neděle setkáním s pětičlennou návštěvou ze sboru v Zeil am Main v čele s farářem Hansem-Christianem Neiberem. Po společné večeři se hovořilo o životě našich sborů. Přes mnohé odlišnosti jsme zjistili, že mnoho věcí prožíváme podobně.

V neděli dopoledne jsme pak slavili eucharistickou bohoslužbu, na niž navázela odpolední dožínková slavnost. Ta začala požehnáním úrody pod širým nebem. Na ni navázalo rozloučení s P. Pavlem Perašovským a přivítání s novým dýšinským farářem P. Liborem Bučkem. Jan Esterle, místokurátor sboru, připomněl také 100. výročí od vzniku ČCE.

Při následném kulturním programu vystoupila kapela Pletivo, dramatický kroužek místní ZUŠ pod vedením Pavly Sovové představil Legendu o sv. Václavu a ženy z "tísňové" poradny desítkám přítomných zazpívaly. Vrcholem večera se pak stal recitál Jardy Svobody, který své písně doprovázel na harmonium v modlitebně.

Nechybělo samozřejmě ani bohaté občerstvení a prodejní stánky.

Fotografie z Dožínek

Fotografie ze setkání se sborem v Zeil am Main