Palestrinova Missa Lauda Sion při bohoslužbách

969.jpg

Neobvyklá bohoslužba proběhne 17. května 2015 v chrástecké modlitebně.

Liturgii neděle Exaudi doprovodí Missa Lauda Sion G.P. da Palestriny. Skladba zazní v podání sboru Ad laetitiam pod vedením M. Esterleho. Začátek v 9,30.