Aby byl proveden soupis lidu...

images.jpg

Informace Synodní rady Českobratrské církve evangelické ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011


Obrácení a následování - naše nebo Boží?

ryba.jpg

Homilie na 3. neděli po Zjevení Páně A

 


O ekumenismu přátelství

oikoumene.jpg

Homilie při ekumenické bohoslužbě v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2011 v Dýšině


Jak se předává víra?

image_thumb.jpg

Homilie na 2. neděli po Zjevení Páně A


Ozvuk festivalu Jeden svět zazní i na faře v Chrástu

jeden_svet_1.JPG

V rámci programu "PROMÍTEJ I TY!" proběhne v sobotu 12. února 2011 od 17 hodin v modlitebně evangelického sboru v Chrástu projekce filmu s lidskoprávní tematikou , který si diváci sami vyberou.


Ekumenická bohoslužba se konala v dýšinském kostele

ebo_2011 012.jpg

K Týdnu modliteb za jednotu křesťanů se dýšinští a chrástečtí křesťané připojili ekumenickou bohoslužbou v pátek 21. ledna 2011 od 18 hodin v kostele Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině.


Cyklus Setkání s Biblí se bude věnovat vztahu bohoslužby a Písma

eucharistie.jpeg

V novém cyklu biblických hodin "Bohoslužba v Bibli" se budeme zamýšlet nad významem jednotlivých částí bohoslužby nad texty Písma.


Na Plzeňsku sehráli spor pastýřů s králi

vanocka_chrast 039.jpg

Barokní Rakovnickou hru vánoční oblékli o letošních Vánocích do moderního kabátu ochotníci z Dýšiny, Chrástu, Města Touškova a Plzně.


Syndikovat obsah