Hromnice jsme oslavili ekumenicky

V neděli 4. února 2018 proběhla v našem sboru společná bohoslužba s římskokatolickou farností v Dýšině a dalšími účastníky z ekumeny. Slavili jsme při ní svátek Uvedení Páně do chrámu, společně si připomněli křest a prosili za jednotu křesťanů. Kázáním posloužil farář Pavel Petrašovský.

Bohoslužba zahájila pravidelné společné setkávání obou farností k modlitbě a rozhovoru nad Pismem. Jejich rozpis na první pololetí letošního roku najdete v příloze.

Fotografie

Záznam kázání P. Pavla Petrašovského


27657344_1605098182869228_2560163240709127718_n.jpg
AttachmentSize
ekumenky.jpg367.73 KB