Evangelíci a katolíci slavili společnou bohoslužbu

ebo_09.jpg

V soužití evangelického sboru v Chrástu a římskokatolické farnosti v Dýšině už se stalo dobrou tradicí konat dvakrát do roka ekumenické (společné) bohoslužby.

Ve čtvrtek 22. ledna 2009 se od 18,30 hodin v Dýšině uskutečnila ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Tentokrát ji téma udal verš z proroka Ezechiela: "Budou v tvé ruce jedním celkem." Kolem stolu v sále na faře se shromáždilo 15 věřících z obou farností. Domácí pak připravili bohaté pohoštění.

Ekumenická bohoslužba se v Dýšině se konala už loni a předloni.