Bohoslužby v současné době

Aktuální informace ke konání bohoslužeb v našem sboru vzhledem ke státním nařízením

Bohoslužby se v Chrástu momentálně vzhledem k epidemické situaci konají každou neděli v 15 hod. na farské zahradě s tím, že:

- vzhledem ke konání bohoslužby pod širým nebem není třeba v našich podmínkách se předem ohlašovat, protože maximální kapacita účastníků činí v tomto případě 100 osob

- Připomínáme možnost zúčastnit se komorní večerní bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně, která se koná každou neděli od 19 hodin v plzeňském kostele U Ježíška (poblíž hlavního nádraží), připravují ji faráři Tomáš M. Živný a Ondřej Pellar a podílí se na ní členové našeho sboru.

- Účastníky bohoslužeb prosíme o zachovávání pravidel snižujících riziko přenosu nákazy, maximální ohleduplnost k ostatním a respekt k platným nařízením: ochranu úst a nosu pomocí respirátoru (v případě nouze budou k dispozici ve farní kanceláři), desinfekci rukou, dodržování doporučených rozestupů 2 m během bohoslužby, omezení osobních kontaktů na minimum.

- Připomínáme rovněž možnost připojit se interaktivně ke společné bohoslužbě slova prostřednictvím online spojení (používáme platformu MS Teams zde)